Sóc Trăng: Tập huấn nghiệp vụ về trợ giúp pháp lý và sơ kết Thông tư liên tịch số 10/2018

Sáng ngày 10/08/, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về trợ giúp pháp lý và sơ kết Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC (Thông tư liên tịch số 10/2018) ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về việc phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Tham dự hội nghị có 130 đại biểu là đại diện của các cơ quan tiến hành tố tụng; người thực hiện trợ giúp pháp lý. Đồng chí Trần Ngọc Thanh Phong, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên giới thiệu 03 chuyên đề: tTriển khai Thông tư liên tịch  số 10/2018; Một số nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Báo cáo sơ kết thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018. Đồng thời, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, ý kiến trong việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018 nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý. 
(Ảnh: toàn cảnh Hội nghị)
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Thanh Phong, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị nhằm nâng cao trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức trong công tác trợ giúp pháp lý, xác lập cơ chế phối hợp thông tin kịp thời giữa Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước với các cơ quan tiến hành tố tụng, trại tạm giam, nhà tạm giữ trong việc đề nghị phân công người tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý. Qua đó góp phần nâng cao công tác phối hợp, tạo điều kiện cho các đối tượng được tiếp cận, thụ hưởng quyền được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.
Đăng Khoa