Tờ rơi, tờ gấp năm 2013

Chi tiết tại file đính kèm

 1. Một số quyền của người khuyết tật.
 2. Bạn và một số QĐ của PL về hợp đồng mua bán nhà ở.
 3. Bạn và qd_pl_về vay vốn tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo tại nhcsxh.
 4. Bạn và qd tín dụng ưu đãi đối với người thuộc diện chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.
 5. Bạn và quyền sử dụng hạn chế bds liền kề.
 6. Bạn với pl về đăng ký kết hôn của đồng bào dân tộc thiểu số.
 7. Bạn với pháp luật về khởi kiện vụ án hành chính.
 8. Người được Trợ giúp pháp lý và thủ tục yêu cầu Trợ giúp pháp lý.
 9. Một số quy định của pháp luật về chia tài sản khi ly hôn.
 10. Bạn với pháp luật về người chưa thành niên phạm tội.
 11. Tờ gấp pháp luật Quyền được TGPL dành cho người khuyết tật.
 12. Bạn và Pháp luât về phòng chống bạo lực gia đình.
 13. Bạn và Pháp luật về phòng chống mua bán người.
 14. Bảo hiểm thất nghiệp và trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.
 15. Bạn với chính sách vay vốn ưu đãi cho hộ gia đình thuộc diện cận nghèo.
 16. Tờ gấp  Bạn với pháp luật về lao động nữ.
 17. Chính sách vay vốn pt sản xuất dành cho đồng bào dtts đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012- 2015.
 18. Biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng đối với người chưa thành niên