Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh: Điểm tựa pháp lý cho người yếu thế

Chuyên mục Pháp luật và Đời sống

Xin vui lòng xem phóng sự "Điểm tựa pháp lý cho người yếu thế" do Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh thực hiện tại link sau:

 
https://hatinhtv.vn/vi/chuyen-de/tin-bai/103110