Trợ giúp pháp lý – Điểm tựa người dân: Điểm tựa pháp luật cho người yếu thế

Chi nhánh số 5 - Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước Thành phố Cần Thơ đã và đang triển khai, thực hiện có hiệu quả quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý, chính sách về trợ giúp pháp lý miễn phí cho các trường hợp được trợ giúp pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật.

Xin vui lòng xem phóng sự trên kênh YouTube.com tại link sau:
https://www.youtube.com/watch?v=Ge4Lqo4ZVNQ