Đắk Lắk - triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid - 19

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các địa bàn trong toàn tỉnh Đắk Lắk đã trải qua các đợt giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch này đã ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, trong đó, có công tác trợ giúp pháp lý. Do đó, để bảo đảm thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch, đồng thời vẫn đảm bảo hoạt động cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý an toàn, hiệu quả, chất lượng, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Lắk. (Trung tâm) đã chủ động triển khai thực hiện nhiều hoạt động TGPL phù hợp với tình hình, diễn biến của dịch bệnh cho nhân dân trên địa tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, Trung tâm đã tạm dừng các hoạt động TGPL có yếu tố “tập trung đông người”, “tiếp xúc trực tiếp” như hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý tại cơ sở, thay thế bằng các hoạt động tuyên truyền thông qua việc phát hành tờ gấp, hộp tin về trợ giúp pháp lý, thông qua các bài viết trên Trang tin, Bản tin điện tử của Sở Tư pháp,…Mặt khác, đẩy mạnh hoạt động truyền thông về TGPL trong quá trình tác nghiệp như: tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng,…cho người dân nói chung và đặc biệt là đối tượng hưởng chính sách TGPL, nhằm tuyên truyền, phát hiện nhu cầu TGPL và giới thiệu họ đến Trung tâm TGPL nhà nước khi họ có yêu cầu TGPL. Bên cạnh đó, Trung tâm đã hạn chế tổ chức các buổi tập huấn, hội nghị có đông người tham dự, chỉ tổ chức các buổi tập huấn nội bộ giữa các Trợ giúp viên pháp lý nhằm nâng cao chất lượng vụ việc tham gia tố tụng mà vẫn đảm bảo yêu cầu 5K của Bộ Y tế.  Để thực hiện quản lý, điều hành các hoạt động của đơn vị một cách thống nhất, an toàn, hiệu quả, Trung tâm đã ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, sử dụng phần mềm Idesk, zalo để thực hiện quản lý, điều hành trực tuyến nhằm hạn chế việc “tiếp xúc trực tiếp” giữa các cán bộ với nhau.
Nhờ chủ động triển khai các hoạt động phù hợp với tình hình dịch bệnh, trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng công tác TGPL trên địa bàn tỉnh vẫn được triển khai thực hiện đảm bảo cả về chất lượng và số lượng. Trung tâm đã thụ lý và thực hiện 519 vụ việc TGPL (tăng 47% so với cùng kỳ năm 2020 - 352 vụ việc), thông qua các hình thức như tư vấn, tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng. Trong đó, tham gia tố tụng chiếm 98% trên tổng số vụ việc (510 vụ). Các vụ việc sau khi hoàn thành đa phần đều nhận được sự hài lòng của đối tượng hưởng chính sách TGPL, đặc biệt, có một số vụ việc người thực hiện TGPL nhận được thư cảm ơn của đối tượng hưởng chính sách TGPL sau khi kết thúc phiên tòa. Cụ thể, theo tiêu chí vụ việc thành công, hiệu quả tại Công văn số 98/CTGPL-TC&QLCL ngày 16/3/2021 của Cục TGPL, các Trợ giúp viên pháp lý đã thực hiện 88 vụ việc thành công, hiệu quả trên tổng số 136 vụ việc hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2021.
Đồng thời, để kiểm tra, đánh giá chất lượng thực hiện vụ việc TGPL của đội ngũ người thực hiện TGPL, Trung tâm đã ban hành Kế hoạch, Quy trình thẩm định chất lượng vụ việc TGPL và thành lập Tổ thẩm định chất lượng TGPL tại đơn vị.  Trong 6 tháng đầu năm 2021, Trung tâm đã lựa chọn ngẫu nhiên 17 vụ việc tham gia tố tụng đã hoàn thành của đội ngũ người thực hiện TGPL để tiến hành việc đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. Hiện Tổ thẩm định đang thực hiện thẩm định chất lượng của các vụ việc này theo quy trình nhằm kịp thời phát hiện các thiếu sót, đề ra các phiện pháp khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý.

 

Trung tâm cũng đã tích cực tham mưu cho Hội đồng phối hợp liên ngành TGPL trong hoạt động tố tụng của tỉnh xây dựng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện tốt công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng, qua đó, đã trao đổi, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế, bất cập đảm bảo hỗ trợ ngày càng hiệu quả cho các đối tượng hưởng trợ giúp pháp lý, nhờ đó, số vụ việc tham gia tố tụng do cơ quan tiến hành tố tụng giới thiệu và đề nghị Trung tâm cử người thực hiện TGPL ngày càng tăng và chiếm tỷ trọng lớn trong số vụ việc tiếp nhận của Trung tâm (184/206 vụ việc, chiếm 93%).
Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid – 19 vẫn đang diễn biến phức tạp trong cả nước và các tỉnh lân cận, do đó, trong 6 tháng cuối năm, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Đắk Lắk vẫn tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tuyệt đối cảnh giác, không lơ là, chủ quan trong việc thực hiện các biệp pháp phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời, quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch công tác năm 2021, nhằm tiếp tục duy trì và phát huy các thành quả của công tác TGPL đã đạt trong những năm qua./.
 
Thu Hương - Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Đắk Lắk