Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bắc Kạn: Tăng cường phổ biến pháp luật về bầu cử và trợ giúp pháp lý ở cơ sở

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2016 được tiến hành vào Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021. Đây là sự kiện chính trị, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và từng địa phương, được tổ chức vào thời điểm kế thừa 35 năm đổi mới, đất nước đạt được nhiều thành tựu quan trọng đối với cả nước và từng địa phương. Đây là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân tại Quốc hội khóa XV, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện kế họach công tác Tư pháp năm 2021, ngay từ đầu năm Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã lên các kế hoạch thực hiện phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trên địa bàn và Luật Trợ giúp pháp lý 2017. Căn cứ tình hình, điều kiện cụ thể, nhất là tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương để tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bầu cử và văn bản liên quan, trong Quý I/2021 Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã phối hợp tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý ở cơ sở; truyền thông người khuyết tật có khó khăn về tài chính; truyền thông cho phụ nữ xã: tại 21 điểm/ 21 xã cho 877 người dân trên địa bàn xã tham dự, cấp phát 877 tờ gấp về trợ giúp pháp lý.
 


Trung tâm TGPLNN thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý và phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tại thôn Lủng Vài, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
 
Để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về pháp luật bầu cử đóng vai trò hết sức quan trọng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hộiTại các buổi truyền thông phổ biến giáo dục pháp luật, báo cáo viên - Trợ giúp viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 về: tuổi bầu cử, nguyên tắc lập danh sách cử tri, những trường hợp không được ghi tên, xóa tên hoặc bổ sung tên vào danh sách cử tri; nguyên tắc bỏ phiếu; cơ cấu, thành phần, số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân…Ngoài ra, báo cáo viên còn giới thiệu, vận động, khuyến khích người dân trên địa bàn xã tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức. Bên cạnh đó, Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã tiến hành tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý  cho các trường hợp về các lĩnh vực dân sự, đất đai, chính sách xã hội, hôn nhân gia đình...
Thông qua các buổi truyền thông ở cơ sở, giúp cho người dân trên địa bàn xã nâng cao hiểu biết pháp luật về bầu cử cũng như nhận thức của mọi người dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Qua đó góp phần tích cực động viên, khuyến khích các tầng lớp Nhân dân thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân đối với hoạt động bầu cử.


                                                                                                                                                 Hồng Anh -  Trung tâm TGPL NN tỉnh Bắc Kạn