Hội nghị tập huấn "Kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên trong lĩnh vực tố tụng hình sự" tại Quảng Bình.

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Trợ giúp pháp lý đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, trong 2 ngày 12-13/6/2023, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị tập huấn "Kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên trong lĩnh vực tố tụng hình sự" tại Quảng Bình.

Tham dự lớp tập huấn có Báo cáo viên của Cục Trợ giúp pháp lý và đại diện các Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh/thành phố Hà Nội, Nam Định, Hoà Bình, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Hội nghị nhằm mục tiêu tăng cường năng lực, kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho những người thực hiện trợ giúp pháp lý trong quá trình tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đối tượng là người thuộc diện được trợ giúp pháp lý.
 

Hội nghị đã nghe Báo cáo viên của Cục Trợ giúp pháp lý - Luật sư Mai Bích Ngân trình bày về quy định của pháp luật tố tụng liên quan đến người dưới 18 tuổi; kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên trong tố tụng hình sự; kỹ năng tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ cho người chưa thành niên. Đồng thời các học viên đã tập trung trao đổi nghiệp vụ, các tình huống, những thuận lợi khó khăn trong quá trình hoạt động thực tiễn trợ giúp pháp lý, để từ đó rút ra những kinh nghiệm, những phương pháp làm mới, qua đó giúp bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho những đối tượng được trợ giúp pháp lý./.

Vũ Thị Phương Thảo - Trung tâm Thông tin, dữ liệu TGPL - Cục Trợ giúp pháp lý