Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về trợ giúp pháp lý cho trưởng thôn, bản, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng và khảo sát khả năng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý cho người dân tại Hoà Bình

Thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Trợ giúp pháp lý, ngày 13/4/2023, Cục Trợ giúp pháp lý đã phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hoà Bình tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về trợ giúp pháp lý cho trưởng thôn, bản, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng và khảo sát khả năng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý cho người dân tại huyện Tân Lạc và huyện Cao Phong tỉnh Hoà Bình.

Mục đích của Hội nghị tập huấn nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho trưởng bản, thôn, xóm, các chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng qua đó nhằm tạo cầu nối giúp người dân tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí. Đồng thời, khảo sát về nhu cầu tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý của người dân.
Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe tuyên truyền phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý, được giới thiệu, trao đổi về hoạt động trợ giúp pháp lý, những quy định của pháp luật về người được trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với hoạt động trợ giúp pháp lý,…Báo cáo viên của Cục Trợ giúp pháp lý cũng giải đáp nhiều câu hỏi của người dân có thắc mắc liên quan đến chính sách bồi thường, đền bù đất đai, quy định về đăng ký khai sinh trong Luật Hộ tịch, quy định về người có công với cách mạng được hưởng ưu đãi về trợ giúp pháp lý,…
Thông qua Hội nghị, người dân và người có uy tín trên địa bàn 04 xã thuộc huyện Tân Lạc và huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình đã được tiếp cận, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý, việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý để từ đó góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 
Hình ảnh Báo cáo viên của Cục TGPL tại xã Phong Phú - huyện Tân Lạc
 
Hình ảnh Báo cáo viên của Cục TGPL tại xã Hợp Phong  - huyện Cao Phong
 
Hình ảnh Báo cáo viên của Cục TGPL tại xã Bắc Phong - huyện Cao Phong
 
 
 
Hình ảnh tại Hội nghị
 
Vũ Thị Phương Thảo - Trung tâm Thông tin, dữ liệu TGPL -  Cục TGPL