Đắk Lắk: Tập huấn nâng cao năng lực về trợ giúp pháp lý cho cán bộ cấp thôn, buôn, cán bộ chi hội đoàn thể

Thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Trợ giúp pháp lý, trong hai ngày 23 và 24/02/2023, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về trợ giúp pháp lý cho cán bộ cấp thôn, buôn, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng tại 4 xã (xã Cư Ê Bur, Ea Kao, EaTu, Hòa Đông) thuộc thành phố Buôn Mê Thuột và huyện M’DRắk, tỉnh Đắk Lắk.

Hội nghị có sự tham gia của báo cáo viên của Cục Trợ giúp pháp lý, Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Lắk, các đại biểu là trưởng buôn (thôn), cán bộ chi hội đoàn thể (Hội Phụ nữ, Mặt trận tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh,...) và người có uy tín trong cộng đồng ở các thôn trên địa bàn các xã thuộc thành phố Buôn Mê Thuột và huyện M’DRắk tỉnh Đắk Lắk.
Mục đích của Hội nghị tập huấn nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017. Qua đó,  nâng cao kiến thức cho trưởng bản, thôn, xóm, các chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồngnhằm tạo cầu nối giúp người dân tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý nói riêng và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung.

 
Ảnh: Báo cáo viên của Cục Trợ giúp pháp lý trình bày tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên giới thiệu, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý như: trợ giúp pháp lý là gì; chính sách của Nhà nước về trợ giúp pháp lý; các đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí; quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý; tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; người thực hiện trợ giúp pháp lý; hình thức, lĩnh vực trợ giúp pháp lý; yêu cầu trợ giúp pháp lý; cách thức liên hệ với trợ giúp pháp lý. Ngoài ra, báo cáo viên còn giới thiệu về các dự án của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia và nội dung trợ giúp pháp lý trong các Chương trình. Thông qua buổi truyền thông, người dân và người có uy tín trên địa bàn các xã Cư Ê Bur, Ea Kao, EaTu, Hòa Đông và huyện M’Drắk thuộc thành phố Buôn Ma Thuột được tiếp cận, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý, việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý để từ đó góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.
 
Mộc Ly