Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị tăng cường hiểu biết và khảo sát khả năng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý cho người dân tại Sơn La

Nhằm tiếp tục triển khai nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Trợ giúp pháp lý. Ngày 10/11/2022, Cục Trợ giúp pháp lý đã phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tăng cường hiểu biết và khảo sát khả năng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý cho người dân tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Tham dự lớp tập huấn có báo cáo viên của Cục Trợ giúp pháp lý, Trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Sơn La và các trưởng thôn, xóm, bản, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng dân cư và người dân tại các bản thuộc 9 xã (xã Vân Hồ, Chiềng Khoa, Lòng Luông, Tô Múa, Suối Bàng, Liên Hòa, Song Khủa, Quang Minh, Mường Tè) trên địa bàn huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
 
(Ảnh: Buổi truyền thông tại huyện Vân Hồ)

Mục đích của Hội nghị tập huấn nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017. Bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho trưởng bản, thôn, xóm, các chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng qua đó nhằm tạo cầu nối giúp người dân tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí. Đồng thời, khảo sát về nhu cầu tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý của người dân.
 
(Ảnh: Khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân)

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe tuyên truyền phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý, được giới thiệu, trao đổi về hoạt động trợ giúp pháp lý, những quy định của pháp luật về người được trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với hoạt động trợ giúp pháp lý… Thông qua buổi truyền thông, người dân và người có uy tín trên địa bàn 09 xã thuộc huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La được tiếp cận, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý, việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý để từ đó góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.
 
Trung tâm thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý – Cục Trợ giúp pháp lý