Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về trợ giúp pháp lý cho trưởng thôn, xóm, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng và tăng cường hiểu biết về trợ giúp pháp lý tại Bắc Giang và Bắc Ninh.

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Trợ giúp pháp lý, trong hai ngày 17 và 18/10/2022, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về trợ giúp pháp lý cho trưởng thôn, xóm, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng và tăng cường hiểu biết về trợ giúp pháp lý tại các huyện Tân Yên, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang và huyện Thuận Thành, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Các buổi Hội nghị có sự tham gia của hơn 600 đại biểu là người dân, trưởng thôn, cán bộ chi hội đoàn thể (Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân…) và người có uy tín trong cộng đồng ở các thôn trên địa bàn các huyện.

Tại hội nghị tập huấn, Báo cáo viên của Cục Trợ giúp pháp lý đã giới thiệu đến các đại biểu tham dự những chính sách của Nhà nước về trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; mục đích, ý nghĩa của trợ giúp pháp lý, người thuộc diện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, trình tự, thủ tục trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý,… Song song với việc giới thiệu chính sách và pháp luật của Nhà nước, Báo cáo viên còn gửi tài liệu truyền thông đến từng đại biểu, giới thiệu một số thông tin cơ bản về Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tại các địa phương và phát các phóng sự về các vụ việc trợ giúp pháp lý thành công trên toàn quốc, từ đó nâng cao hiệu quả truyền thông đến các đại biểu.
 
Buổi truyền thông tại xã Tân Châu, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
 
Trong các buổi hội nghị tại các huyện thuộc tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, Cục Trợ giúp pháp lý còn tiến hành khảo sát đánh giá mức độ hiểu biết, khả năng tiếp cận chính sách pháp luật về trợ giúp pháp lý cũng như nhu cầu tiếp cận các chính sách của nhà nước cho các đại biểu nhằm giúp đánh giá khả năng tiếp cận cũng như nhu cầu tập huấn, bồi dưỡng pháp luật trợ giúp pháp lý nói riêng, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước nói chung cho các đối tượng được khảo sát.
 
Báo cáo viên của Cục Trợ giúp pháp lý trình bày tại Hội nghị truyền thông huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về trợ giúp pháp lý cho trưởng thôn, xóm, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng và tăng cường hiểu biết về trợ giúp pháp lý tại Bắc Giang và Bắc Ninh đã thành công tốt đẹp trong sự tham gia nhiệt tình của các đại biểu tham dự. Qua Hội nghị, các đại biểu được tập huấn, trang bị kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý, từ đó tăng cường hiểu biết về trợ giúp pháp lý cho người dân, trưởng thôn, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng trên địa bàn các huyện Lạng Giang, Tân Yên thuộc tỉnh Bắc Giang và huyện Thuận Thành, huyện Gia Bình thuộc tỉnh Bắc Ninh, giúp nâng cao hiệu quả truyền thông về trợ giúp pháp lý, góp phần đưa chính sách trợ giúp pháp lý tới gần hơn nữa người dân tại địa phương./.
 
Trung tâm thông tin dữ liệu trợ giúp pháp lý, Cục Trợ giúp pháp lý.