Đồng Nai - Một số kết quả trong công tác trợ giúp pháp lý 06 tháng đầu năm 2020

Thực hiện kế hoạch hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2020 đã được phê duyệt, trong 06 tháng đầu năm 2020, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đồng Nai đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao theo chức năng của đơn vị, xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm, kế hoạch công tác trong từng tháng, quý..., công tác TGPL trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Trên cơ sở căn cứ vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhiệm vụ chính trị của Ngành Tư pháp và để đảm bảo các hoạt động TGPL được triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Ngày 24/6/2020 Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước đã tổ chức họp giao ban đánh giá hoạt động công tác trợ giúp pháp lý 06 tháng đầu năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 tại Văn phòng Trung tâm với thành phần tham dự là Giám đốc Trung tâm, trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên pháp lý, người lao động của Trung tâm. Đồng chí Lê Quang Vinh – Giám đốc Trung tâm chủ trì cuộc họp.
Tham dự cuộc họp có Đồng chí Ngô Văn Toàn – Phó giám đốc Sở Tư pháp đến dự và phát biểu ý chỉ đạo tại cuộc họp. Tại cuộc họp đồng chí Ngô Văn Toàn đã đánh giá cao về những kết quả đạt được trong hoạt động trợ giúp pháp lý 06 tháng đầu năm 2020, nhận được những kết quả phán hồi tốt từ các cơ qan tiến hành tố tụng, người được trợ giúp pháp lý. Bên cạnh đó để hoạt động trợ giúp pháp lý ngày càng phát triển hơn nữa thì phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của Trợ giúp viên pháp lý, Đồng chí cũng nhấn mạnh Trung tâm và các Chi nhánh trợ giúp pháp lý thực hiện tốt công tác phối hợp với các Sở, ban ngành, các cơ quan tiến hành tố tụng nhằm đưa hoạt động trợ giúp pháp lý ngày càng đạt kết quả cao và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2020.
 
Đồng chí Ngô Văn Toàn – Phó giám đốc Sở Tư pháp
phát biểu tại cuộc họp
  Trong 06 tháng đầu năm 2020 Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước đã thực hiện trợ giúp pháp lý 111 đối tượng được TGPL, trong đó: Người có công với cách mạng 04; Người thuộc hộ nghèo: 03; trẻ em: 16; Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: 02; Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi: 67; Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo: 03; Người thuộc nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam: 01; Người cao tuổi có khó khăn về tài chính: 03; Người khuyết tật có khó khăn về tài chính: 12. Ngoài ra, có hơn 786 người dân không thuộc diện được trợ giúp pháp lý nhưng có nhu cầu cần hỗ trợ về pháp luật đã được các Trợ giúp viên pháp lý tư vấn, hướng dẫn giải quyết các vướng mắc khi họ tìm đến Trung tâm và Chi nhánh tại các huyện, thành phố Long Khánh. Trong 06 tháng đầu năm 2020, Trung tâm đã tích cực đẩy mạnh hoạt động phối hợp với các cơ quan tố tụng để kịp thời nắm bắt đối tượng, kết quả: số vụ việc trợ giúp pháp lý tăng lên theo tỷ lệ 46%, đa phần là vụ việc tham gia tố tụng hình sự, số Trợ giúp viên pháp lý có khả năng đạt chỉ tiêu hoàn thành vụ việc tăng.
Về công tác đánh giá chất lượng vụ việc TGPL: Tổng số vụ việc thẩm định đánh giá chất lượng 06 tháng đầu năm 2020 là 36 vụ việc hoàn thành,Trong đó có 32 vụ việc đạt chất lượng tốt, 04 vụ việc đạt chất lượng. Qua kết quả  đánh giá chất lượng 36 vụ việc và ý kiến, thông tin phản hồi của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người được TGPL đã khẳng định chất lượng tham gia tố tụng của người thực hiện TGPL, đặc biệt là Trợ giúp viên pháp lý ngày càng cao; tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc; kỹ năng và chất lượng tranh tụng thể hiện rõ nét, nhiều quan điểm đề nghị được Hội đồng xét xử chấp nhận, nhiều bản án hình sự có mức hình phạt thấp hơn so với đề nghị của Kiểm sát viên hoặc mức hình phạt ở bản án phúc thẩm được giảm so với bản án sơ thẩm.
 Về Hoạt động trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở: Trung tâm đã phối hợp với các Chi nhánh trợ giúp pháp lý triển khai các nhiệm vụ về trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở, đã thực hiện được 04 buổi trợ giúp pháp lý, thu hút 140 lượt người tham dự, tư vấn, giải đáp thắc mắc về pháp luật cho 39 trường hợp, tại Hội người Mù thành phố Long Khánh, Trung tâm Y tế thành phố Long Khánh, Hội người Mù huyện Cẩm Mỹ.
Về hoạt động truyền thông về TGPL: Trung tâm đã thực hiện 12 chuyên mục "Bạn và trợ giúp pháp lý" trên Đài phát thanh các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa, thực hiện phát sóng đến tận hệ thống truyền thanh công cộng xã, phường (cụ thể, mỗi tháng xây dựng 02 nội dung chương trình pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ người khuyết tật, pháp luật về trợ giúp pháp lý, các chính sách đối với các đối tượng được trợ giúp pháp lý...).
 
 Đồng chí Lê Quang Vinh – Giám đốc Trung tâm TGPL đánh giá kết quả
thực hiện TGPL trong 06 tháng đầu năm 2020
Nhìn chung trong 06 tháng đầu năm 2020, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng, hoạt động truyền thông pháp luật về TGPL, TGPL cho người khuyết tật; chất lượng vụ việc TGPL trong tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật ngày càng được nâng cao; ngày càng tạo được niềm tin trong nhân dân và đối với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan hành chính nhà nước khác; đáp ứng nhu cầu được TGPL của người dân địa phương, đưa hoạt động TGPL về tận cơ sở vùng sâu, vùng xa, giúp người được TGPL nâng cao hiểu biết về pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; từ đó người dân tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình; góp phần vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật.
Nhân dịp này đồng chí Lê Quang Vinh - Giám đốc Trung tâm đã trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Hoàng Tất Được – Trưởng chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 4.
 
Đồng chí Lê Quang Vinh – Giám đốc Trung tâm TGPL
trao Quyết định nghỉ hưu cho Đồng chí Hoàng Tất Được
 Trong 6 tháng cuối năm 2020, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động TGPL nhằm đảm bảo cho mọi đối tượng được TGPL có nhu cầu đều được giúp đỡ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tính chủ động đối với người thực hiện TGPL, đặc biệt là đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý, tăng cường thực hiện vụ việc TGPL bằng các hình thức, trong đó đẩy mạnh hình thức tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn tại trụ sở; thẩm định, đánh giá chất lượng vụ việc. Nhằm nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động trợ giúp pháp lý./.
 
                                             Phan Thơm – Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước