Trợ giúp pháp lý Đà Nẵng, 25 năm - một chặng đường phát triển

Qua 25 năm hoạt động, với những nỗ lực vượt khó vươn lên cùng với sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của Bộ Tư pháp, Cục Trợ giúp pháp lý, UBND thành phố, Sở Tư pháp và sự phối hợp các cơ quan, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Đà Nẵng đã và đang vững bước trên con đường bảo vệ công lý cho những đối tượng yếu thế được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL).

Nhìn lại chặng đường 25 năm (được thành lập từ năm 1998 theo Quyết định số 1425/1998/QĐ-UB ngày 19/3/1998 của UBND thành phố Đà Nẵng) Trung tâm TGPL nhà nước thành phố Đà Nẵng đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình trong ngành Tư pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt, từ khi triển khai Luật TGPL 2017 và Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC đến nay, công tác TGPL trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có sự chuyển biến tích cực. Nhờ sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, công tác trợ giúp pháp lý đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: nhóm người yếu thế trong xã hội được tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý thuận lợi hơn; số lượng vụ việc trợ giúp pháp lý tăng lên, cụ thể là: Năm 2016, trợ giúp viên pháp lý đảm nhận tham gia tố tụng 60% số vụ việc giải quyết, đến nay trợ giúp viên pháp lý đã đảm nhận được 85% số vụ việc. Theo báo cáo từ năm 1998 đến tháng 06/2022, Trung tâm đã thực hiện được 17.500 vụ việc thuộc lĩnh vực: hình sự: 1.800 vụ; dân sự và hôn nhân gia đình: 7.000 vụ; hành chính - hộ tịch: 1.000 vụ, lĩnh vực khác: 7.700 vụ.

Người thực hiện trợ giúp pháp lý được tạo điều kiện trong quá trình bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người thuộc diện trợ giúp pháp lý; công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng đạt hiệu quả; công tác truyền thông về chính sách trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý cũng được chú trọng, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm công bằng xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, là chính sách bảo đảm quyền con người, quyền công dân có tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta triển khai thực hiện thời gian qua.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Cục Trợ giúp pháp lý, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo UBND thành phố, Sở Tư pháp, Trung tâm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó hằng năm, đặc biệt là công tác rà soát và triển khai thi hành Luật TGPL 2017 trên địa bàn thành phố. Hằng năm Trung tâm đều ban hành kế hoạch TGPL, đặc biệt chú trọng TGPL cho các đối tượng được quy định tại điều 7 của Luật TGPL năm 2017. Thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, nhận thức của các cơ quan, tổ chức và người dân về mục tiêu, vị trí, vai trò, ý nghĩa của pháp luật được nâng lên. Trợ giúp pháp lý đã và đang có tác động tích cực đến chất lượng thực thi công vụ, hoàn thiện hệ thống pháp luật, áp dụng pháp luật; góp phần quan trọng vào công cuộc cải cách tư pháp, cải cách hành chính. Với những nỗ lực trên, những năm qua công tác trợ giúp pháp lý trên địa bản thành phố Đà Nẵng đã mang lại hiệu quả tích cực, giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người khuyết tật, góp phần giảm bớt những vụ việc vi phạm pháp luật, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong nhân dân.
                       
Trung tâm TGPL thực hiện TGPL cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn huyện Hòa Vang
 
Đồng thời với việc thực hiện tốt việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được TGPL, công tác tuyên truyền, phổ biến về TGPL được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức đặc biệt là việc lồng ghép các hoạt động, đa dạng hóa hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý; phối hợp với Đài phát thanh truyền hình của thành phố xây dựng các phóng sự như “TGPL cho đồng bào dân tộc thiểu số” phát trên hệ thống truyền hình của thành phố Đà Nẵng; thông qua các đợt TGPL lưu động, cấp phát tờ gấp pháp luật. Qua đó có những tác động tích cực đến nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng chính quyền các cấp trong việc triển khai chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách, các đối tượng “dễ bị tổn thương trong xã hội” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
           
Trung tâm TGPL phối hợp cùng Phòng Tư pháp huyện Hòa Vang, Đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng thực hiện truyền thông Luật TGPL miễn phí, phát quà cho hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Tà Lang và Giàn Bí
 
Với những nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi trong suốt chặng đường 25 năm phát triển “luôn luôn đi cùng dân” Trung tâm TGPL vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen giai đoạn 2005 - 2007 đã có thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc; Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng bằng khen giai đoạn 2012-2015 cho tập thể Trung tâm đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; Năm 2017 Trung tâm vinh dự được Bộ trưởng Bộ Tư pháp trao tặng bằng khen. Đây là những phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao của Đảng và Nhà nước đối với những thành tích xuất sắc mà Trung tâm TGPL TP. Đà Nẵng đã đạt được, đồng thời cũng là động lực để những cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm TGPL tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Từ những kết quả đạt được và những cơ hội, thách thức, khó khăn đặt ra đòi hỏi đội ngũ làm công tác TGPL, các Trợ giúp viên pháp lý  luôn nêu cao tình thần, trách nhiệm, tâm huyết với nghề, bằng sự nỗ lực, kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, là điểm tựa vững chắc của người được TGPL, là cơ hội để các Trợ giúp pháp lý tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, năng lực thực hiện TGPL trong những năm tiếp theo. Chúng tôi và các đồng nghiệp của Trung tâm rất vinh dự vì được công tác trong lĩnh vực TGPL, được đem pháp luật, chính sách TGPL đến với người dân. Nhìn lại chặng đường 25 năm đã gợi lên cho chúng tôi nhiều kỷ niệm và cảm xúc khó tả. Vào những ngày tháng có ý nghĩa kỷ niệm 77 năm truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2022), 25 năm ngày thành lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý (06/9/1997 - 06/9/2022), 05 năm thi hành Luật TGPL năm 2017, Quốc khánh 02/9, cả nước và những người thực hiện TGPL chúng tôi luôn hăng hái ra sức học tập, lao động, cống hiến sức mình cho sự nghiệp TGPL với những thành công mới trong chặng đường phía trước./.
Trung tâm trợ giúp pháp lý thành phố Đà Nẵng.