Tài liệu hướng dẫn người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại tòa

Để tăng cường công tác phối hợp giữa Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Tòa án nhân dân trong việc tạo thuận lợi cho người được trợ giúp pháp lý tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý, trong khuôn khổ "Dự án tăng cường pháp luật và tư pháp ở Việt Nam (EU JULE)" do Liên minh Châu Âu tài trợ với đóng góp tài chính từ UNDP và UNICEF, các chuyên gia của UNDP đã phối hợp với Cục Trợ giúp pháp lý xây dựng tài liệu hướng dẫn người thực hiện TGPL trực tại Tòa án.

Chi tiết: vui lòng xem ở file đính kèm.

Trân trọng!