Thông báo: Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Tổ chức TGPL

Chi tiết xin được đính kèm bên dưới.