Cục Trợ giúp pháp lý - 20 năm một chặng đường phát triển

Kỉ niệm 20 năm thành lập Tổ chức TGPL