Giới thiệu Tài liệu hướng dẫn trợ giúp pháp lý các vụ việc đất đai và Tài liệu hướng trợ giúp pháp lý các vụ việc hôn nhân và gia đình

Để bổ sung kiến thức cũng như kỹ năng đối với các vụ việc đất đai, các vụ việc hôn nhân và gia đình cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, được sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) trong khuôn khổ dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” do Liên minh Châu Âu tài trợ (EU JULE), các chuyên gia UNDP đã phối hợp với Cục Trợ giúp pháp lý xây dựng cuốn “Tài liệu hướng dẫn trợ giúp pháp lý các vụ việc đất đai” và “Tài liệu hướng dẫn trợ giúp pháp lý các vụ việc hôn nhân và gia đình”.

Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng giới thiệu tới độc giả các tài liệu này gồm (link download bên dưới):

  • Tài liệu hướng dẫn trợ giúp pháp lý các vụ việc đất đai”  (dành cho người thực hiện trợ giúp pháp lý).
  • Tài liệu hướng dẫn trợ giúp pháp lý các vụ việc hôn nhân và gia đình” (dành cho người thực hiện trợ giúp pháp lý).