Hướng dẫn xác định vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà người dân tộc thiểu số cư trú

Về việc hướng dẫn xác định vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà người dân tộc thiểu số cư trú, Cục Trợ giúp pháp lý đã có Công văn số 284/CTGPL-CS&QLNV ngày 25/6/2021 gửi Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng, đề nghị Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện.

Vui lòng xem Công văn số 284/CTGPL-CS&QLNV tại tệp đính kèm.  
Trân trọng!