Thông báo tham dự Hội nghị tham vấn dự thảo Báo cáo khảo sát phục vụ xây dựng dự án Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)

Được sự tài trợ của Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện năm 2016 (GIG) và Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp quốc (UNWOMEN), Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị tham vấn dự thảo Báo cáo khảo sát phục vụ xây dựng dự án Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi). Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng kính mời các đại biểu của của Trung tâm có danh sách kèm theo tham dự Hội nghị 1. Thời gian: Ngày 06 - 07/6/2016. Khai mạc lúc 8 giờ 30 phút, ngày 06/6/2016. 2. Địa điểm: Khu Biệt thự Tây Hồ, số 8, Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội.