Tin hội nghị tập huấn tại Lạng Sơn

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Trợ giúp pháp lý đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 233/QĐ-BTP ngày 10/02/2020, trong ngày 09 và ngày 10/6/2020 tại thành phố Lạng Sơn, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý trong tố tụng dân sự và Thông tư số 03/2020/TT-BTP ngày 28/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý.

Hội nghị tập huấn có sự tham dự của 45 đại biểu là các đồng chí Lãnh đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, các đồng chí Trợ giúp viên pháp lý, tập sự trợ giúp pháp lý, chuyên viên pháp lý, luật sư thực hiện TGPL của 09 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Dương, Bắc Giang, Nam Định và Hậu Giang.
Các học viên của lớp tập huấn đã được nghe giới thiệu về nội dung Thông tư số 03/2020/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy tắc nghề nghiệp TGPL; những sửa đổi, bổ sung của Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành về giải quyết tranh chấp đất đai cũng như các loại tranh chấp đất đai và thẩm quyền giải quyết đất đai. Bên cạnh đó, các học viên cũng được giảng viên truyền đạt các kỹ năng giải quyết tranh chấp đất đai và thực hành các tình huống thực tiễn.