Long An - Hội nghị tập huấn công tác phối hợp trợ giúp pháp lý năm 2019

Sáng ngày 05/11/2019, Sở Tư pháp tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phối hợp trợ giúp pháp lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội và trẻ em bị xâm hại theo Kế hoạch số 2408/KH-STP ngày 26/8/2019 của Sở Tư pháp. Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Tham dự Hội nghị có hơn 120 đại biểu là đại diện lãnh đạo các Sở ngành, đoàn thể tỉnh, đại diện lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, TAND tỉnh, các phòng nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp; Thành viên Tổ giúp việc của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; đại diện lãnh đạo Cơ quan điều tra Công an cấp huyện, VKSND cấp huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Luật sư; cán bộ, viên chức Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Thạc sĩ Lê Kim Dung, thẩm phán, Chánh tòa Hình sự TAND tỉnh giới thiệu Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐTP ngày 01/10/2019 của của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại các điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi; Thông tư số 02/2018/TT-TANDTC ngày 21/9/2018 của Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên; Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 21/12/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự về thủ tục tố tụng đối với người