Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Ninh Bình

Trên cơ sở Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 511/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp), Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý ban hành Kế hoạch số 02/KH-CTGPL ngày 25/3/2021 về việc kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý 6 tháng đầu năm 2021. Thực hiện Quyết định số 18/QĐ-BTP ngày 19/4/2021 về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác TGPL tại tỉnh Hà Nam và tỉnh Ninh Bình, ngày 26/4/2021 Đoàn kiểm tra do bà Vũ Thị Hường, Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý làm Trưởng đoàn – đã tiến hành kiểm tra công tác TGPL tại tỉnh Ninh Bình.

Đoàn đã nghe Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Ninh Bình báo cáo thực trạng nguồn lực TGPL tại địa phương (bao gồm nguồn nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất...), các điều kiện khác bảo đảm cho hoạt động TGPL như phòng làm việc và phương tiện làm tiệc, địa điểm tiếp người được TGPL, Bảng thông tin TGPL… Sau khi nghe Trung tâm TGPL báo cáo kết quả hoạt động TGPL năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021, Đoàn tiến hành kiểm tra sổ sách, tài liệu, hồ sơ vụ việc TGPL và trao đổi chuyên môn nghiệp vụ với Trung tâm. Đáng chú ý là số vụ việc TGPL, đặc biệt là số vụ việc tham gia tố tụng mà Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Ninh Bình hoàn thành năm 2020 tăng gần 20% so với năm 2019. 100% trợ giúp viên pháp lý hoàn thành chỉ tiêu vụ việc tố tụng, trong đó có trên 70% trợ giúp viên pháp lý hoàn thành chỉ tiêu vụ việc năm 2020 ở mức khá và tốt. Hầu hết các vụ việc TGPL đều đạt chất lượng, không có vụ việc nào bị khiếu kiện về chất lượng vụ việc.
 


Đoàn kiểm tra đã làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình và đại diện lãnh đạo các ngành thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng của Tỉnh (Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh …), đại diện Đoàn luật sư tỉnh Ninh Bình. Tại buổi làm việc, các thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành của tỉnh đã trao đổi rất sôi nổi về thực tiễn triển khai các quy định liên quan đến phối hợp thực hiện TGPL trong tố tụng tại địa bàn tỉnh Ninh Bình, những thuận lợi và cả những khó khăn, vướng mắc để đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp và TGPL trong thời gian tới. Điều đáng mừng là Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình rất chủ động, tích cực trong việc tham mưu UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo công tác TGPL của Tỉnh, bố trí đủ kinh phí địa phương cho việc thực hiện vụ việc TGPL, trong đó có những vụ việc phức tạp, điển hình; chú trọng đổi mới công tác truyền thông về TGPL và tăng cường hiệu quả phối hợp TGPL với các cơ quan, tổ chức hữu quan, đặc biệt là các cơ quan tố tụng. Năm 2020, các cơ quan tố tụng đã thông báo, thông tin, chuyển gửi hơn 80% vụ việc tố tụng cho Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Ninh Bình.    
Trưởng đoàn kiểm tra, Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý Vũ Thị Hường, đánh giá cao sự quan tâm, nỗ lực, chủ động, sáng tạo và những kết quả mà Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình và Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong thời gian qua; sự phối hợp, hỗ trợ tích cực mà các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan hữu quan đã dành cho TGPL. Đồng chí mong rằng, trong thời gian tới, Cấp ủy, Chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác TGPL theo đúng quy định của Luật TGPL và các văn bản có liên quan; Sở Tư pháp Ninh Bình tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về TGPL tại địa phương, thu hút các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật tích cực tham gia vào công tác TGPL; Trung tâm TGPL tập trung thực hiện vụ việc TGPL, đặc biệt là các vụ việc tố tụng, tăng các vụ tố tụng dân sự và hành chính ; đổi mới và đa dạng công tác truyền thông, đặc biệt là truyền thông TGPL cho các đối tượng đặc thù như trẻ em, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số…; chủ động tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan hữu quan; nghiên cứu triển khai việc cử người thực hiện TGPL trực tại Tòa án và các cơ quan tiến hành tố tụng phù hợp với điều kiện của địa phương … nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác TGPL tại tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới./.                                                                                                                                               Thu Hiền - Văn phòng Cục Trợ giúp pháp lý