Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Bình Phước

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Trợ giúp pháp lý đã được Lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt, ngày 16/5/2022 Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý đã ký Quyết định số 19/QĐ-CTGPL thành lập Đoàn kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Bình Phước. Đoàn kiểm tra do bà Vũ Thị Hường, Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý làm Trưởng đoàn và các thành viên là đại diện các đơn vị thuộc Cục Trợ giúp pháp lý.

Ngày 26/5/2022, Đoàn kiểm tra đã làm việc với Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Bình Phước để kiểm tra thực trạng công tác TGPL của địa phương trong năm 2021, bao gồm việc triển khai thực hiện Luật TGPL năm 2017 và các văn bản có liên quan; việc kiện toàn tổ chức và nguồn nhân lực, việc bảo đảm kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm cho hoạt động TGPL; kết quả thực hiện vụ việc TGPL năm 2021; công tác truyền thông về TGPL… Sau khi nghe đồng chí Vũ Thị Hải Anh - Giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bình Phước báo cáo tình hình và kết quả hoạt động TGPL của Trung tâm trong năm 2021, các trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trình bày các băn khoăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghiệp vụ TGPL, các thành viên Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra hồ sơ vụ việc TGPL năm 2021 và trao đổi chuyên môn nghiệp vụ TGPL. Nhìn chung, năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến các hoạt động của địa phương, trong đó có hoạt động  TGPL, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng, sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng với các cơ quan, tổ chức có liên quan nên Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bình Phước đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, đặc biệt là việc tập trung các vụ việc TGPL. Trong năm 2021, Trung tâm đã hoàn thành 192 vụ việc tham gia tố tụng, tăng 28% so với năm 2020; 100% trợ giúp viên pháp lý hoàn thành chỉ tiêu tố tụng; nhiều vụ việc TGPL được đánh giá thành công, hiệu quả; hầu hết các vụ việc TGPL đều đạt chất lượng khá và tốt; không có vụ việc nào bị khiếu kiện về chất lượng vụ việc. Bên cạnh đó, Trung tâm đã đẩy mạnh công tác truyền thông về TGPL, đặc biệt là chương trình truyền thông cho cán bộ và nhân dân 15 xã biên giới theo Đề án “tăng cường và phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2017-2021”.
 

Đoàn kiểm tra đã làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước và đại diện cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh như Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh… Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Trí, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã báo cáo tổng quát kết quả công tác quản lý nhà nước về TGPL của Sở Tư pháp trong năm 2021, công tác đánh giá chất lượng vụ việc TGPL, việc triển khai các chính sách TGPL cho các đối tượng đặc thù như trẻ em, người khuyết tật, nạn nhân bạo lực gia đình… Theo ý kiến của Lãnh đạo Sở tư pháp thì địa phương rất quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác TGPL tại địa phương. Công tác chỉ đạo, kiểm tra phối hợp với các cơ quan có liên quan, đặc biệt là phối hợp liên ngành về TGPL trong tố tụng đã được thực hiện tốt. Đồng quan điểm với ý kiến của Sở Tư pháp, đai diện của Tòa án nhân dân Tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh cũng khẳng định trong thời gian qua Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong tố tụng ở địa phương đã phối hợp nhịp nhàng hơn, chỉ đạo quyết liệt hơn, tổ chức tập huấn và kiểm tra công tác phối hợp TGPL trong tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng ở cấp cơ sở của địa phương. Nhìn chung, các cơ quan tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tố tụng thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC.
 
Thay mặt Đoàn kiểm tra, Trưởng đoàn Vũ Thị Hường, Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, đã đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo và việc triển khai khá toàn diện công tác quản lý nhà nước về TGPL của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước; những nỗ lực, chủ động, cố gắng vượt qua khó khăn, tập trung vào thực hiện vụ việc TGPL của Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Bình Phước. Bên cạnh đó, địa phương đã thực hiện tốt sự phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan, tổ chức hữu quan ở địa phương, tạo tiền đề cho việc đạt được nhiều kết quả tích cực về TGPL của địa phương. Đồng chí mong rằng, trong thời gian tới, Cấp ủy, Chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác TGPL của địa phương tiếp tục phát triển; thực hiện đúng quy định của Luật TGPL và các văn bản có liên quan; Sở Tư pháp Bình Phước tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về TGPL tại địa phương, thu hút các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật tích cực tham gia vào công tác TGPL; Trung tâm TGPLNN tiếp tục tập trung thực hiện vụ việc TGPL, đặc biệt là các vụ việc tố tụng; chủ động tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan hữu quan; nghiên cứu triển khai việc cử người thực hiện TGPL trực tại Tòa án và các cơ quan tiến hành tố tụng phù hợp với điều kiện của địa phương; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc triển khai phiên tòa trực tuyến và chuyển đổi số trong TGPL… nhằm góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác TGPL của tỉnh Bình Phước trong thời gian tới./

Đoàn công tác tại tỉnh Bình Phước