Tổ chức trợ giúp pháp lý hưởng ứng "Ngày vì người nghèo" và "Ngày Pháp luật"

Thiết thực hưởng ứng "Ngày vì người nghèo" (17/10) và "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (09/11), ngày 21/9/2020, Cục Trợ giúp pháp lý có Công văn số 391/CTGPL-CS&QLNV đề nghị Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích cực tổ chức triển khai các hoạt động:

1. Tích cực thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý là người nghèo và các diện đối tượng khác, đặc biệt là các vụ việc tham gia tố tụng. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước có giải pháp tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc giải thích, thông tin, thông báo cho người được trợ giúp pháp lý là người bị buộc tội, bị hại… đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước để được trợ giúp pháp lý theo quy định.
2. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Sở, ngành có liên quan (như Lao động - Thương binh và Xã hội, Dân tộc…) của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức ít nhất 01 đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý tại địa bàn có đông người nghèo cư trú (xã nghèo, xã miền núi ở vùng sâu, vùng xa, thôn, bản đặc biệt khó khăn….) để phổ biến các quy định về hoạt động trợ giúp pháp lý, đồng thời tư vấn, hướng dẫn giải đáp những vướng mắc pháp luật của người dân được trợ giúp pháp lý ngay tại cơ sở (có thể kết hợp với các buổi sinh hoạt của các đoàn thể trên địa bàn).
3. Phối hợp với các cơ quan báo chí tại địa phương (Đài phát thanh; truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; báo in, báo điện tử…) tăng cường truyền thông, giới thiệu về quyền được trợ giúp pháp lý, cung cấp địa chỉ, số điện thoại của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước cho người dân, nhất là người nghèo để họ biết và liên hệ khi có vướng mắc pháp luật.
Các hoạt động hưởng ứng cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm (tập trung cao điểm vào thời gian từ ngày 10/10/2020 đến ngày 10/11/2020).
Việc thực hiện các hoạt động trên tuân thủ quy định hiện hành về phòng, chống dịch Covid-19. Kết quả hoạt động hưởng ứng "Ngày vì người nghèo" (17/10) và "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (09/11) được lồng ghép trong báo cáo công tác trợ giúp pháp lý năm 2020.                                                                                                                                   
(Chi tiết nội dung công văn của Cục TGPL về việc hưởng ứng Ngày vì người nghèo và Ngày pháp luật Việt Nam xin vui lòng xem tại file đính kèm)

                                                                                                                                                         Phòng Chính sách và quản lý nghiệp vụ TGPL