Thời sự ngày 11-9-2020

Việt Nam hôm nay - Kỷ niệm Thành lập Hệ thống Trợ giúp pháp lý Việt Nam 6-9-2020

Thời sự - Giảm nghèo bền vững 17-8-2020

Chương trình: Quốc hội với cử tri - 3-8-2020

Phỏng vấn Triển khai Thông tư liên tịch số 10 - Đ/c Cù Thu Anh - 21-12-2019

Phỏng vấn Triển khai Luật Trợ giúp pháp lý 2017 - Đ/c Cục trưởng Nguyễn Thị Minh

TGPL cho người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn - 12-9-2019

Phóng sự Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại Thanh Hóa VOV (23-9-2019)

Góc tư vấn số 4 - Đ/c Phó Cục trưởng Cù Thu Anh - 23-9-2019

Góc tư vấn số 3 - Đ/c Phó Cục trưởng Vũ Thị Hường 29-7-2020

Góc tư vấn số 2 - Đc Trần Nguyên Tú - 1-7-2019

Góc Tư vấn số 1 - Đ/c Phan Hà 17-6-2019

TGPL 20 năm xây dựng và phát triển

Trợ giúp pháp lý- Pháp luật & Cuộc sống

Baophapluat.vn Phỏng vấn Cục trưởng Nguyễn Thị Minh 11-10-2016

Phóng sự trợ giúp pháp lý cho trẻ em bị xâm hại VTV2 - 7-12-2019