Hà Nam: Đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý hưởng ứng ngày thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý, ngày vì người nghèo và ngày Pháp luật Việt Nam

13/10/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Hưởng ứng ngày thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý (6/9), ngày vì người nghèo (17/10) và ngày Pháp luật Việt Nam 09/11, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Nam đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp pháp lý, đặc biệt là công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý, tham gia tố tụng và đã đạt được một số kết quả bước đầu.

        Trong những năm qua, công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Nam (sau đây gọi là Trung tâm) đã hướng mạnh hoạt động về cơ sở, tham gia tích cực vào hoạt động tố tụng (hình sự, dân sự), tư vấn, hỗ trợ những đối tượng đặc thù (người nghèo, đối tượng chính sách, trẻ vị thành niên, người khuyết tật…). Để hưởng ứng ngày thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý (6/9), ngày vì người nghèo (17/10) và ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 năm 2021 theo hướng dẫn tại Công văn số 356/CTGPL-CS&QLNV ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Cục Trợ giúp pháp lý, Trung tâm đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh các hoạt động TGPL, đặc biệt là công tác truyền thông về TGPL, tham gia tố tụng và đã đạt được một số kết quả bước đầu.
         Trung tâm đã tham mưu Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam ban hành Công văn số 333/STP-TGPL ngày 18 tháng 8 năm 2021 về việc đẩy mạnh triển khai phối hợp TGPL và cung cấp danh sách người được TGPL gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố để phối hợp triển khai thực hiện trong tình hình dịch bệnh covid – 19 diễn biến phức tạp. Trên cơ sở danh sách người được TGPL do Sở Lao động, UBND các huyện, thị xã, thành phố cung cấp, Trung tâm đã chủ động liên hệ đến từng đối tượng được TGPL (thông qua điện thoại, gửi thư) để thực hiện TGPL. Bên cạnh đó, Trung tâm đã chủ động phối hợp với Báo Hà Nam, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Hà Nam, Báo điện tử Hà Nam đẩy mạnh công tác truyền thông về TGPL trên địa bàn tỉnh. Báo Hà Nam có bài “Lựa chọn hình thức trợ giúp pháp lý phù hợp trong tình hình mới”, số 5351 (7931) đăng ngày 10 tháng 9 năm 2021; Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn liên tục phát sóng khung giờ từ 17h15 đến 17h30 từ ngày 24/8 đến ngày 05/9/2021 truyền thông về kết quả hoạt động TGPL và người được TGPL cho nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Đài truyền hình tỉnh Hà Nam phát sóng chuyên mục hỏi đáp về TGPL,...Ngoài ra, Trung tâm còn viết nhiều tin bài về hoạt động TGPL đăng trên Trang thông tin điện tử Trợ giúp pháp lý Việt Nam và Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Hà Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam.
          Cùng với việc đẩy mạnh triển khai công tác truyền thông về TGPL, Trung tâm đã tham mưu Sở Tư pháp trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng; tham mưu ban hành Quy chế số 02/QCPH-TGPLTT ngày 12/10/2021 giữa Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh về phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng. Do triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác TGPL theo hướng dẫn của Cục Trợ giúp pháp lý, số vụ việc TGPL trên địa bàn tỉnh Hà Nam tăng cả về số lượng và chất lượng, từ ngày 15/8/2021 đến ngày 15/10/2021 Trung tâm đã thực hiện tư vấn 57 vụ, tham gia tố tụng 17 vụ , tăng 30% số vụ việc TGPL so với những tháng đầu năm.
         Trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống, sinh hoạt của người dân, nhất là những người được TGPL, việc đẩy mạnh công tác TGPL hưởng ứng ngày thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý, ngày vì người nghèo và ngày pháp luật Việt Nam năm 2021 của Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh là rất cần thiết, phù hợp, cần tiếp tục quan tâm duy trì và triển khai thực hiện./.

 
Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Hà Nam

Xem thêm »